A_Luan26

Bitcoin Phá đáy

Giá xuống
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
178 lượt xem
1
Hôm qua mất hỗ trợ 60k xuống 56-57k, chỉ đợi hồi lên gần cạnh dưới hộp Davas để sell thôi anh em.