QuangZeni_Youtube

Bitcoin Lực Lên Yếu, Tiếp tục test 61-62. Youtbe Quang Zeni

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xem phân tích chi tiết trên youtube Quang Zeni
BTC lên theo tin tức cập nhật taproot, nhiều khả năng cần rũ bỏ thêm để bật lên. Đây là pha tăng ảo.
Chờ mua thêm bên dưới