QuangZeni_Youtube

Bitcoin Lực Lên Yếu, Tiếp tục test 61-62. Youtbe Quang Zeni

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xem phân tích chi tiết trên youtube Quang Zeni
BTC lên theo tin tức cập nhật taproot, nhiều khả năng cần rũ bỏ thêm để bật lên. Đây là pha tăng ảo.
Chờ mua thêm bên dưới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.