Legend_invester

PHÂN TÍCH HÔM NAY #BTC 22/03-31/03)

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đóng nến h12 tăng mạnh mẻ .
H2 phân kỳ nhẹ nên sẽ điều chỉnh 1 chút xuống hổ trợ 41k6-42k Cho mục ngắn hạn 45k Và trung hạn 47k-48k

Telegram trao đổi Crypto: https://t.me/+LSTzhAvgTVkwNWI1
Telegram Channel Crypto: https://t.me/TradeCoinLegendchannel
Telegram Channe Chứng khoán: https://t.me/happyinveststock
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.