Phamdong1969

BTC/USDT đang có dấu hiệu điều chỉnh giảm

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau chuỗi ngày tăng giá dài thi trên đồ thị 4h BTC đã xuất hiện nhưng dấu hiệu điều chỉnh
Mục tiêu gần là 8200$