Phamdong1969

BTC/USDT đang có dấu hiệu điều chỉnh giảm

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau chuỗi ngày tăng giá dài thi trên đồ thị 4h BTC đã xuất hiện nhưng dấu hiệu điều chỉnh
Mục tiêu gần là 8200$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.