nhucanhxd

BITCOIN_1D_Hình thành kênh tăng giá mới

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu Hướng: Giá tăng
Tín hiệu:
+ Giá phá vỡ vùng kháng cự-hỗ trợ quan trọng sau 1 tháng tích lũy
+ Khối lượng giao dịch lớn, những chú bò đã được tiếp sức -> có đủ momen hỗ hợ cho đà tăng tiếp theo.
Mục tiêu:
+ Target 1: retest 9K5
+ Target 2: 10k

Kịch bản 2 xấu hơn: giá giảm xuống vùng 5K5 --> 6K
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.