LeTrongHoaiNam

Chuẩn bị có thể scaping ở vùng Bit 3.000 USD

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Theo quan điểm của mình
Đầu tiên: Vùng 3.000 USD là vùng kháng cự rất mạnh, vì năm ngoái Bitcoin bị trung quốc cấm, tâm lý mọi người fomo nhưng không thể xuống qua vùng này, chứng tỏ đây là vùng kháng cự mạnh
Thứ 2: Bit tủng 5k9 là xuống 5k, thủng 4k9 xuống 4k, thủng 3k9 xuống 3k, thủng về dưới 2k9 thì xuống tận 2k chỉ trong vòng 3 tuần là cực kì khó, như vậy vùng 3k đang là vùng kháng cứ mạnh.
Thứ 3: Cứ coi là bit vẫn trong trend giảm thì xu hướng chạm 3k xuống bật lên fibo 23.6 là điều có thể.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.