Trongvinh-FA25

BTC/USD - Cập nhật chiến lược trung hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Các dấu hiệu trên khung ngày đã được xác nhận:

Một thanh nến No demand với thân hẹp và khối lượng thấp cho thấy sự cạn kiệt lực cầu, những lỗ lực bắt đáy hỗ trợ tại vùng 46,xxx$ đã không thể thành công trong việc hỗ trợ cho đà tăng giá để duy trì đà tăng giá

Khung tuần và khung ngày đều xác nhận sự cạn kiệt của giá. Do vậy tôi giữ nguyên quan điểm giao dịch trung hạn của mình đã đề cập trước đó. Hãy thận trọng với các Altcoin đã tăng trưởng mạnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.