Ichimoker-Tanjin

Bitcoin 1/1/2022 - Chờ 43k.

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin đang giao dịch trong range 46k - 52k cả tháng nay và đã tiếp cận lại vùng mép dưới nhưng bật tăng yếu
Bigboy đang cho chúng ta 1 lý do khá chắc chắn để mua lên và sl dưới vùng này, những lần trước giá về đây đều tăng tốt lên phía trên, lần này thì không. Sao lại thế nhỉ?
Nhận định chủ quan của mình là sắp có cú lấy thanh khoản tạo động lực cho giá bật tăng mạnh trở lại lên vùng cung H4 (56k-57k).
Vùng chờ đợi ở 43k và plan như trong hình.
Đây là nhận định chủ quan của mình, mong ae đọc được góp ý thêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.