Hiepthanhpham

BTC view: cửa xuống tháng 9 cửa lên tháng 10.

Giá xuống
Hiepthanhpham Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Vẽ được 1 tuần rồi thấy chart chạy gần xong mới dám public vì sợ sai =)) Khá sure ở target vòng 1, vòng 2 có thể chạy loăng quăng rồi mới đạt target chứ không lên thẳng như hình. Mình expect tháng này đóng nến tháng dưới 9k9.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chạm target 9k5 mà xong oẳng mẹ nó luôn =)) Đúng vòng short toang vòng long :))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.