Phamdong1969

BTC/USDT 4h mô hình vai đầu vai ngược đang cố gắng hoàn thiện

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin vẫn đang trong trend giảm dài hạn của nó.
Tuy nhiên trong ngắn hạn đang có những dấu hiệu tích cực
1) từ ngày 15/12/2018 tới nay ngày nào cũng có một lượng BTC được rút ra khỏi lưu thông.
1) khối lương giao dịch gần đây tăng lên đáng kể ( Khoảng 20% so với trùng bình cùa tháng trước )
3) Trên đồ thị ngắn hạn, một mô hình vai đầu vai ngược đang cố gắng hoàn thiện. Để mô hình này hoàn thiện giá bitcoin cần có một phiên giao dịch vướt lên trên 4300$ với khối lương giao dịch tăng đáng kể.
Trường hợp mô hình thất bại khi giá không phá được vùng 4300$ hoặc phá vùng 4300$ nhưng khôi lượng giao dịch sụp giảm hoặc không tăng.
Quan điểm của chúng tôi thì mô hình này có cơ hội hoàn thành là 80% khi đó vùng giá 5700$ - 6100$ là mức có thể kỳ vọng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.