BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Entry 38383
Tp 43434
Lý do, vùng 38k3 có 1 demand zone khá cứng, dự là giá sẽ từ đó chạy lên vùng supply H4 ở vùng 43k
Bình luận: Khớp entry, chờ sl =)). Quên mất trong bài mình chưa đưa sl. Sl 38k nhé :D
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.