MUNC

Update nhanh về sóng BTC hiện tại

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Theo cách nhìn nhận của mình BTC đã đi xong 1 nhịp sóng A trong sóng điều chỉnh ZZ, hiện tại sóng B của ZZ đang chạy WXY lớn, đoạn loằng nhoằng vừa rồi là WXY nhỏ trong sóng X của WXY lớn. mọi người cùng tham khảo. và đây chỉ là sóng hồi B của ZZ nên mọi người cần đề phòng BTC đến vùng 60 -62

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.