Ninh-Do

BTC ngắn hạn 29/12

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Buy: 37
Sell: 42 45
Stoploss: 3550
Bình luận: Cập nhật BTC. BTC đã chạm vùng mua và hiện tại đang sw đợi tín hiệu break để đến những target như đã phân tích trước đó