Trader-Pro-48

Btc nên chờ đợi vùng mua tốt

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Biểu đồ hiện tại về mặt ngắn hạn theo biểu đồ M15 và H1 cho thấy Btc đang tích luỹ và chưa có gì đột biến. Nếu trong này, chúng ta có 1 cây nên M15 phá thủ khu

vực kháng cự và tích luỹ vùng phía trên thì sẽ xét tới điểm mua

Về mặt dài hạn, chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi mua ở vùng 47xxx và 46xxx như hình vẽ

Trong ngày hôm nay ưu tiên quan sát động thái giá và không có điểm bán rõ ràng. Vì vậy, nên kiên nhẫn chờ đợi

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ

Bình luận

Tôi cũng sử dụng MACD giống bạn
+1 Phản hồi
@tradafx, Thanks
Phản hồi