CryptoStation

Cập nhật Bitcoin (Feb 12) - Đã đến lúc quyết định

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đang ở vùng giá 10300$ và đây là giây phút nhạy cảm nhất. Nếu BTC vượt qua 10400$ chúng ta sẽ thấy một sự cú pump mạnh trong 3 ngày tới lên vùng 11,500$. Nhưng nếu thất bại ở đây 10300$, chúng ta sẽ thấy một cú dump mạnh về 9600$ và di chuyển dần về 9250$ để bắt lại
Và đây đây là kế hoạch của tôi :
- Bán BTC ở quanh 10300$
- Chuẩn bị cho 2 trường hợp :
+ Mua BTC nếu vượt qua 10400$ và dừng lỗ dưới 10200$
+ Mua lại tại 2 điểm : 9600$ và 9250$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.