CryptoStation

Cập nhật Bitcoin (Feb 12) - Đã đến lúc quyết định

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đang ở vùng giá 10300$ và đây là giây phút nhạy cảm nhất. Nếu BTC vượt qua 10400$ chúng ta sẽ thấy một sự cú pump mạnh trong 3 ngày tới lên vùng 11,500$. Nhưng nếu thất bại ở đây 10300$, chúng ta sẽ thấy một cú dump mạnh về 9600$ và di chuyển dần về 9250$ để bắt lại
Và đây đây là kế hoạch của tôi :
- Bán BTC ở quanh 10300$
- Chuẩn bị cho 2 trường hợp :
+ Mua BTC nếu vượt qua 10400$ và dừng lỗ dưới 10200$
+ Mua lại tại 2 điểm : 9600$ và 9250$
🖥 cryptostationglobal.com
▶️ t.me/cryptostationchannel
🤖 t.me/cs_global_bot

Bình luận