SinvestFX

BTC - Sẽ còn 1 nhịp tăng nữa trước khi ... SinvestFX

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC nhiều khả năng sẽ có 1 nhịp tăng lên vùng 9k4 (thậm chí lên đến 9k9) trước khi giảm mạnh về vùng 7k7.

=> Canh bán quanh vùng 9k4, mục tiêu 7k7.

Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình!

Good luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.