SharkteamPower

SELL BITCOIN

SharkteamPower Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cập Nhật Bitcoin

Hiện tại BTC đang đi sóng 5 nhỏ để
hoàn thiện sóng C trong cấu trúc
sóng hồi ABC

Khuyến nghị ae không nên mua BTC
trong thời điểm này.

Chúng ta canh Sell vùng 47500
Chốt lời ngắn hạn tại 37600
Bình luận: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH BTC
Bình luận: mình đã thoát hết btc ở vùng (48k1; 47k1) và cũng đã sell tại vùng 47k1 và 47k3
Bình luận: BTC đang đi rất đúng theo hướng phân tích. mình vẫn đang giữ lệnh Sell chờ tới vùng TP

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.