vuongdq2121

BTC hình thành Trap tăng giá đứng có SHORT!

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC hình thành Trap tăng giá đứng có SHORT!
Mô hình chap chuẩn cơ bản, anh em ko short nhé toang đấy
Target ngắn hạn là 52k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.