SinvestFX

BITCOIN đã thoát trend giảm? - SinvestFX

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại BTC đã vượt qua vùng giá rất quan trọng là vùng 7800, chính thức thoát trend giảm ngắn hạn (lưu ý là ngắn hạn thôi nhé).

Chiến lược mua BTC tại 6900 và chốt lời tại 8400 lần trước đã chính xác. Trước mắt vùng kháng cự gần nhất là 9400 và khả năng khá cao sẽ đạt được ngay trong tháng 1 .

=> Canh mua BTC khi điều chỉnh về vùng 7600-7800.

Lưu ý: Thị trường Crypto luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy bạn hãy xem bài báo cáo phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc quản lý rủi ro cho tài khoản của mình!

Good luck!

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: sinvest.vn/

✅ EXNESS: sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.