Nguyen_MinhTam

Sell Short BTCUSDT Phân kỳ âm dự báo giảm giá - Nguyễn Minh Tâm

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Theo khung đồ thị ngày, BTCUSDT đã tăng khá mạnh trong thời gian vừa qua và chưa có một đợt điều chỉnh thực sự nào trong khi Volume - Khối lượng giao dịch đang giảm dần cho thấy động lực tăng giá suy yếu.
Nếu xuất hiện 1 nến đỏ khung ngày daily mở và đóng cửa và thấp hơn với giá cao nhất sẽ hình thành PHÂN KỲ ÂM ở Histogram MACD. Thường thì Phân kỳ ÂM sẽ xuất hiện ở sóng (5) trong Elliottwaves. Sau đó sóng điều chỉnh giảm sẽ xuất hiện lấy động lực trước khi hình thành sóng đẩy tăng giá.
Mục tiêu giảm giá sẽ là các mốc kháng cự theo tỉ lệ Fibo.
=> Chờ đợi tín hiệu rõ ràng short hoặc chốt lời

Theo bạn BTCUSDT sẽ có hướng đi như thế nào?
Hãy để quan điểm của bạn dưới phần BÌNH LUẬN và CHIA SẺ nếu thấy thông tin này BỔ ÍCH.

Quan điểm cá nhân, Tôn trọng sự khác biệt! Thanks, Love & Gratitude.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.