spectre656

up trend thì là hướng tới giá lên

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
sau 5 tuần tăng thì a bit đã có đà đi xuống từ việc chốt lời.
vẫn đang trên khung tăng nên việc điều chỉnh có thể về tầm 46k7-47k
việc altcoin đã ăn dc từ vùng 30k lên 50k thì nên chốt ra lấy tiền sinh hoạt.
Mong là tăng để em còn về bờ sau cú sập 64k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.