Phamdong1969

Bitcoin đang hình thành tam giác giảm giá

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau khi chịu một cú giảm mạnh từ 9700$ xuống 7700$
hiện nay giá bitcoin đang đi ngang trong biên độ hẹp
Tuy các chỉ báo vẫn đang hướng xuống nhưng đồ thị nến đang manh nha hình thành một tam giác giá hướng xuống,
Đáy của tam giác vào khoảng 7450$
Nếu tam giác hướng xuống này hình thành thì thông thường giá đi tới cuối tam giác sẽ phá lên.
( Lưu ý : nhận đinh này hơi sớm, nên độ chính xác không cao )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.