MasterDuoc

[04/10/2021] Tuần này, Bitcoin vẫn phải quan sát thêm

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Dragon vẫn chưa thoát hoàn toàn ra khỏi Trend

Tuần này tiếp tục quan sát

Hãy like & follow cho mình để nhận cập nhật thị trường cryptocurrency nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.