Phamdong1969

BTC/USDT đang có dấu hiệu điều chỉnh

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên đồ thị ngày và đồ thị 4H của BTC đang có những dấu hiệu điều chỉnh giảm.
Vùng hỗ trợ tốt của giá BTC là 3780$ - 3800$
Nếu trường hợp xấu nhất thì giá BTC có thể về 3500$
Theo ý chủ quan của chúng tôi thì giá BTC có thể trụ vững trên 3780$ để tiến lên vùng 4200$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.