KenhTrading

Phân tích giá Bitcoin tối 31/05 - Tín hiệu hồi phục khung H4

Giá lên
KenhTrading Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Các thông tin cơ bản về thị trường Crypto 24h qua.

+ Robert Kiyosaki đăng tải nội dung về việc mua Bitcoin ở vùng 27,000. Còn việc xuống hay không thì chúng ta chưa biết khi nào. Nội dung cụ thể:
"Bitcoin crashing. Great news. When price hits $27,000 I may start buying again. Lot will depend upon global-macro environment. Remember the problem is not gold, silver, or Bitcoin. Problem are the incompetents in government, Fed & Wall Street. Remember gold was $300 in 2000."

Google dịch: "Bitcoin sụp đổ. Tin tốt. Khi giá chạm $ 27,000, tôi có thể bắt đầu mua lại. Lô sẽ phụ thuộc vào môi trường vĩ mô toàn cầu. Hãy nhớ rằng vấn đề không phải là vàng, bạc hay Bitcoin. Vấn đề là những người bất tài trong chính phủ, Fed và Phố Wall. Hãy nhớ rằng vàng là 300 đô la vào năm 2000."

Theo Viewbase, có 2858 BTC được rút khỏi các sàn giao dịch Crypto/24h qua.

Hành vi giá Bitcoin

Ở khung ngày, chúng ta có cặp nến đối trọng. Phiên Á có đợt giảm giá mạnh nhưng rút râu mạnh và nhiều khả năng sẽ đóng nến ngày là một nến xanh.


Ở khung H4

Có tín hiệu đảo chiều bao trùm tăng và khả năng tạo 3 nến tăng liên tiếp (mô hình 3 chú đội)


Tổng kết,

Bitcoin có tín hiệu hồi phục đẹp nhưng vẫn nằm trong biên độ của tam giác. Đường giá cần giữ trên MA200 ở khung H1 và tiếp theo là vượt trên MA200 ở khung H4


Mời các bạn thảo luận chi tiết bên dưới.Bình luận:
Thông tư có đoạn trích cấm Crypto ở Ấn Độ đã hết hiệu lực.

Các ngân hàng có thể cho phép người dân mua Crypto trở lại bình thường.

Tuy nhiên, các ngân hàng cũng như các tổ chức khác cần tiếp tục thực hiện các quy trình thẩm định khách hàng phù hợp với các quy định điều chỉnh các tiêu chuẩn về KYC, Chống rửa tiền (AML), Kết hợp tài trợ của Khủng bố (CFT) và nghĩa vụ của các thực thể được quản lý theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền, (PMLA), 2002 ngoài việc đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA) đối với chuyển tiền ra nước ngoài.
Bình luận:
Lệnh cấm hoàn toàn Crypto tại Ấn Độ gần như đã kết thúc.

---------------------------------------------------------------
Cập nhật Bitcoin mới nhất: t.me/ktsignal
Group: t.me/kenhtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.