Marker93

HƯỚNG ĐI NÀO CHO BITCOIN TRONG NGẮN HẠN?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
1. Xác định xu hướng hiện tại của BTC
- Giá trong ngắn hạn đang giảm về cạnh đáy của chiếc hộp đã được hình hành trong quý 1, tuy nhiên đã có một có phá vỡ mồi xuất hiện ở vùng giữa của chiếc hộp nên động lượng giảm giá đã yếu đi khi giá tiếp cận về vùng hỗ trợ 34k.
- RSI đang phá xuyên qua 2 vùng kháng cự 60 và hỗ trợ 40, vậy hiện tại xu hướng được xác định là vẫn đi ngang trong biên độ của chiếc hộp được hình thành trước đó.
2. Các kịch bản
- Kịch bản 1: BTC sẽ có nhịp hồi về cạnh trên của hộp
- Kịch bản 2: BTC sẽ nén lại ở cạnh dưới của hộp trước khi đi xuống tiếp vùng 30k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.