Phamdong1969

BTC vẫn phục hổi trong ngắn hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu hướng cả BTC vẫn còn một nhịp giảm giá nữa
Tuy nhiên ngắn hạn giá vẫn có cơ hội lên quanh vùng 9400$ trước khi giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.