A_Luan26

Bitcoin hôm nay : TRÁNH RA !

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Thị trường đang đi ngang trong chiếc hộp,chúng ta hãy tránh ra,để mấy ngày xem phản ứng của thị trường như nào rồi hãy tính tiếp.