POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Update btc ngày 12/12
Hiện tại đã xác định được range giá của btc quanh vùng 47k-52k.
Khả năng vài ngày tới btc sẽ tiếp tục test lại vùng giá cao của range là vùng 52k rồi tiếp tục xu thế giảm ngắn hạn của mình để test lại vùng 39-40k.
Về chỉ số sợ hãi. Hiện tại chỉ số sợ hãi đang ở mức 26 cho thấy các nhà đầu tư vẫn không mấy lạc quan về thị trường nên có lẽ vùng giá 39-40k sẽ kích thích nhà đầu tư nhỏ lẻ quay lại thì trường.
Chart cho anh em tham khảo.
Đây là quan điểm cá nhân của mình, anh em cùng để lại quan điểm cá nhân của mình về tình hình thị trường cho mn cùng tham khảo nhé.
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.