vuongdq2121

Đếm sóng ELLIOT BTC Khung D1

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đếm sóng ELLIOT BTC Khung D1
BTC đang đi trong mô hình này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.