tkunix01

Điểm tranh chấp giữa bò và gấu

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Đang có sự đấu tranh giữa bò và gấu, có vẻ như cần một sự điều chỉnh nhẹ trước khi có thể tăng lên theo xu hướng tăng như nhận định.
Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra