tkunix01

Điểm tranh chấp giữa bò và gấu

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Đang có sự đấu tranh giữa bò và gấu, có vẻ như cần một sự điều chỉnh nhẹ trước khi có thể tăng lên theo xu hướng tăng như nhận định.
Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.