QuachKimPhong

Tháng 3 BTC come back ? - Tập 3

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BINANCE:BTCUSDT

BTC đã test 2 nến D1 band giữa, cho thấy một lực mua hình thành quanh vùng band giữa. Chốt phiên nay nếu D1 đóng giá vượt đỉnh nến D1 trước (25/2/2018) sẽ hình thành mô hình giá Pivot Point đảo chiều ở đáy. Tạo đà tăng break mạnh vùng trend line $10,500. Đi vào sóng Uptrend mạnh năm 2018 hình thành một mô hình Vai - Đầu - Vai đảo ngược khổng lồ, kết thúc 3 tháng điều chỉnh, đè gom.

Bình luận