phuong2402

$BTCUSDT phá tam giác tăng lên 53k

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Dự đoán đường đi tiếp theo của $BTC.

Thông thường nó phải pump rồi tụt thì mới có dữ liệu để báo anh em. Đây là mình làm thầy bói nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.