Giá đã break qua trendline ở khung 4h và test lại trend bằng cây nến bearish engufing. Đồng thời đây là vùng kháng cự ==>Tín hiệu sell tốt

Bình luận