Blogdautu

Phân Tích BTC Ngày 06/04/2020

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Sau khi BTC tiến vào vùng kháng cự mạnh ở lần thứ 4, BTC đã phá vỡ được cạnh trên của vùng kháng cự này, và đạt mức giá 7,160$.

Hiện lực mua vẫn rất lớn, và Xu hướng ngắn hạn là Xu hướng tăng giá và đồng thời BTC đang tạo được kênh tăng giá khá bền vững trong Xu hướng ngắn hạn này, bởi vậy kịch bản hợp lý là các bạn chờ đợi để vào lệnh LONG, đừng short. Ngoài ra như ngày hôm qua mình có nói, hiện dominance của BTC đang giảm, vì vậy nếu bạn nào giao dịch altcoin, hoàn toàn có thể chuyển sang ETH, BCH, nhưng khi giao dịch altcoin, vẫn cần xem Xu hướng giá của BTC .

BTC - Chờ Đợi Lệnh LONG, Đừng Short.
Lý Do: Hình Thành Kênh Tăng Giá Vững, Lực Mua Lớn.

Điểm Vào Lệnh: 6,924$ - 6,872$
Điểm Cắt Lỗ: 6,775$
Điểm Chốt Lời: 7,230$ - 7,300$.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.