7 lượt xem
0
"vào lệnh mua khi: 12bo tăng
không có vùng gấu mạnh
cấu trúc thị trường ủng hộ tăng
có sóng dẫn hướng
không vào khi giá chạy xa
ko vào khi thị trường giảm, đi ngang
123bo nén,3 trạm trở lên
ko có rau quét qua đường chạm
biên độ mô hình đẹp"