TraderTop-net

Phân tích Crypto đầu ngày 14/11 - Kiệt sức?

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Vùng bán quanh 6505 - 35 tiếp tục đóng vai trò tử thần đối với btcusdt khi bitcoin không thể xuyên phá lên được 1 lần nữa. Cú đưa bóng nến lên đến 6500 đã phải vội vàng rút xuống vào đêm hôm qua. Quan sát vùng mũi tên đen, chúng ta thấy 1 nến doji và 1 nến shooting star bên cạnh, cho thấy áp lực bán từ phía trên. Còn ở bên dưới, bóng nến dài chạm xuống 6390 rồi nhanh chóng rút lên (chỗ tia sấm sét) cho thấy lực mua. Nhìn chung, trong giai đoạn hiện tại, bitcoin đang kiệt sức quanh vùng 6500 - 35 và đang có lực mua quanh 6390.

Như kế hoạch gần đây, bán quanh 6505 - 35 vẫn được xem là kế hoạch tốt, còn nếu muốn mua thì phải đợi break lên trên vùng này.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.