JamesCrypto68

Long BTC. Target 8800-9000

Giá lên
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Long BTC . Target 8800-9000 - TP1
Cutloss <7200
Giao dịch đang hoạt động:
Trong tuần này khả năng lớn sẽ thấy BTC đóng nến trên 7.700 usd.
Bình luận:
Cú đảo chiều ngoạn mục...
2 hôm nay nến đóng cửa D1 vẫn trên 7200 nhưng trong phiên liên tục giật mạnh có lúc xuống tận 7067.
Đang gặp NKC lại 7700-7800.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.