vytran111199

Bitcoin xuất hiện mẫu hình giảm giá có thể về 53,000$

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên khung H4 đang xuất hiện mẫu hình vai đầu vai, đã được xác nhận bởi tín hiệu phá vỡ. Giá Bitcoin có thể về lại 53,000$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.