nhucanhxd

BTC_D_KỊCH BẢN GIÁ GIẢM

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu Hướng: Giá giảm
Tín hiệu:
+ Trend line khung tuần: Giá BTC đã có 1 đợt tăng mạnh trong hơn 1 tháng qua, nhìn tổng thể giá vẫn đang trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, giá BTC đã chạm đường trend line trong khung giờ tuần-đây là 1 đường kháng cự rất mạnh.
+ FIBONACI 0.618: Giá trị fib-0.618 luôn là 1 kháng cự/hỗ trợ mạnh đối với hành động giá của BTC . Điều này đã được chứng minh trong lịch sử giá của BTC . Và lần này liệu có phải ngoại lệ?
==>
+ Target 1: retest 9k
+ Target 2: 8k4
+ Target 3: 8k

Kịch bản 2: Giá tăng
+ Trường hợp giá breakout qua 10k6 thì kịch bản tăng giá sẽ tiếp tục
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.