mautd

Chart BTC - 2D

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Em nó đã đi đủ ngày đủ tháng rồi nhé.
- Bài phân tích trước time khá chuẩn nhưng giá thì FOMO ác quá (*_*)

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.