JamesCrypto68

Mở lệnh Short nếu BTC đóng nến D1 dưới 7200

JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Lần nữa thất bại trong việc phá NKC 7600-7700.
1/ Nếu đóng nến dưới 7200. Short TP1: 6800 - TP2: 6300. SL trên 7400.
2/ Nếu đóng nến 7350 - 7400 vẫn giữ vị thế Long. SL dưới 7200.

Luôn đặt Stop-limit khi trade.
Giao dịch đang hoạt động:
Mở lệnh Short tại Vùng 7250-7350-7500. Cắt lỗ trên 7500.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt TP1 và 6500.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.