JamesCrypto79

Mở lệnh Short nếu BTC đóng nến D1 dưới 7200

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Lần nữa thất bại trong việc phá NKC 7600-7700.
1/ Nếu đóng nến dưới 7200. Short TP1: 6800 - TP2: 6300. SL trên 7400.
2/ Nếu đóng nến 7350 - 7400 vẫn giữ vị thế Long. SL dưới 7200.

Luôn đặt Stop-limit khi trade.
Giao dịch đang hoạt động: Mở lệnh Short tại Vùng 7250-7350-7500. Cắt lỗ trên 7500.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạt TP1 và 6500.