TraderTop-net

Bitcoin ngày 31/10 - Sóng Wolfe có thể thổi bùng bitcoin?

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTCUSDT tiếp tục giai đoạn biến động chậm chạp của nó sau cú super pump. Tuy nhiên, không có cú dump trả đũa nào của Gấu, cho thấy ít ra Gấu còn đang thốn, chưa sớm quay trở lại tấn công. Hiện tại, BTCUSDT vẫn đang loanh quanh tại vùng mua của chúng ta.

Đầu tiên, chúng ta cần lưu ý rằng hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 10, đồng thời cũng là khá gần cuối tuần rồi. Cuối tuần trước là thời điểm mà đội Bò hoạt động cực mạnh, vậy nên chúng ta cũng cần chú ý đến thời điểm cuối tuần cuối tháng hiện nay.

Tiếp theo, về PTKT, chúng ta có mô hình sóng Wolfe tăng - bullish wolfe wave - vừa hình thành xong. Mô hình sóng Wolfe được đánh số 12345 trên biểu đồ. Về lý thuyết, nếu hoàn tất điểm 5 của sóng wolfe tăng, giá có thể tăng trở lại để ít nhất là đạt mục tiêu 1 tại đường nối 2-4. Mục tiêu 2 ở rất xa là ở đường nối 1-4.

Trước mắt, khả năng tăng giá cho BTCUSDT vẫn còn. Mô hình sóng wolfe tăng có thể giúp đẩy BTCUSDT tăng giá trở lại. Chúng ta đợi 1 cú break lên trên đường trendline giảm ở trên xem sao.

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.