vuongdq2121

Khung H1 BTC có khả năng đảo lại, anh em có thể chốt lời bớt 50%

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Khung H1 BTC có khả năng đảo lại, anh em có thể chốt lời bớt 50% altcoin nhé
Nhớ rằng không có gì tăng mãi được có lãi phải chốt bớt ra

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.