Cloud1996

BTCUSDT_BINANCE_SPOT

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC sẽ phản ứng tại 2 kháng cự sau:
_ 50k: kháng cự tâm lý
_ 51.5k: kháng cự 61.8 theo dãy Fibo

Các trường hợp có thể xảy ra:
TH1: downtrend => back test lại vùng 43.5k-44k và tiếp tục giảm sau đó
TH2: uptrend => back test lại vùng 47k - 48k và sau đó tăng lên target 57k-60k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.