Update chart btc khung D cho anh em tham khảo.
Lực sell đang quay lại anh em cẩn thận các lệnh đòn bẩy.
Chúc giap dịch thành công.!