Phamdong1969

BTC/USDT sẽ đi ngang trong tuần tới.

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cặp BTC /USDT trên đồ thị ngày đang hoàn thiện mô hình tích lũy tăng giá.
Theo chúng tôi nhân định trong vòng từ 5 - 13 ngày nữa BTC sẽ giao động trong khoảng 3390$ - 3680$
sau đó sẽ có bước tăng giá lên vùng 4200$
Tuy BTC chưa thoát kênh giảm dài hạn, nhưng đã có những dấu hiệu tao đáy đầu tiên xuất hiện.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.