TraderTop-net

Bitcoin đầu ngày 14/02 - Mô hình trong mô hình trong mô hình

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau cú pump cuối tuần trước, bitcoin ngắn hạn đang đi ngang buồn chán. Về tổng quan, chúng ta vẫn kỳ vọng vào mô hình Vai Đầu Vai Ngược - Inverted Head and Shoulders Pattern. Cụ thể, ở vùng vai bên phải đang tạo, chúng ta có một đoạn giá đi chếch xuống, giống dạng mô hình biểu đồ Cờ Tăng - Bullish Flag . Đây là mô hình tăng giá tốt và nếu phá lên, có khả năng bitcoin lên gần 4000.

Chi tiết hơn trong cái Cờ Tăng này, chúng ta có mô hình sóng wolfe tăng - bullish wolfe wave - được đánh số 12345. Lý thuyết mô hình sóng wolfe tăng gợi ý khả năng mua vào ở điểm số 5, tức là loanh quanh vùng đường nối 1-3.

Như vậy, chúng ta có 3 lớp mô hình biểu đồ theo price action lồng vào nhau, gồm mô hình to nhất là Vai Đầu Vai ngược, to nhì là Cờ Tăng và nhỏ nhất là sóng Wolfe tăng. Các mô hình đẹp vầy mà còn thất bại nữa thì ... thôi, chẳng còn lời nào mà nói với mấy anh Bò về mới độ YSL của các anh nữa.

Happy and safe trading anh em !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.