HarryDamThanhHiepNWG

giao dich live tối ngày 13.2.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
có thời điểm vào lệnh rồi, các bạn xem video nha,
như mình đã nói đã xó tín hiệu giữ buy tiếp và điều chỉnh này là 700-1000 pip

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR
NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.