HarryDamThanhHiepNWG

giao dich live tối ngày 13.2.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
có thời điểm vào lệnh rồi, các bạn xem video nha,
như mình đã nói đã xó tín hiệu giữ buy tiếp và điều chỉnh này là 700-1000 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.