TraderTop-net

Bitcoin ngày 27/03 - Nến mạnh xuất hiện

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Vùng mua mà chúng ta kỳ vọng quanh 3880 - 3900 lại một lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là hỗ trợ cho bitcoin không rơi sâu thêm. bitcoin được đẩy trở lên vùng 3950. Để xem hôm nay sao đây.

Chúng ta thấy một mô hình biểu đồ Hai Đáy - Double Bottom - đã được hình thành trên khung thời gian này. Tại đáy thứ nhất, chúng ta có cặp nến đôi Bullish Harami. Ở đáy thứ 2, chúng ta có cặp nến đôi Bullish Engulfing . Đây đều là các mô hình nến đôi trong số các mô hình nến Nhật đảo chiều. Sự xuất hiện của 2 mô hình nến này ở 2 vùng đáy cho thấy có lực mua. Volume cũng tăng vọt tại 2 vùng đáy để xác nhận thêm về lực mua.

Điều cần thiết bây giờ là Bitcoin phải phá lên được "bức tường" là vùng PPZ đi ngang qua tầm 3950 - 70 hay không. Vùng này cũng có 1 trendline giảm đi từ trên xuống. Nếu Bitcoin có thể break lên tầm 4000 và giảm retest nhẹ thì đó là tín hiệu đẹp để lên tàu theo Bò. Còn nếu không thể vượt, thì chúng ta đành phải 1 lần nữa kỳ vọng vào 3880 - 3900. Tuy nhiên, việc retest quá nhiều vùng này có thể dẫn đến nguy cơ vỡ đáy.

Đầu ngày tạm thời vậy nhé anh em

Happy and safe trading anh em crypto !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.